Newsletter

Pentru a fi la curent cu ultimele noutati in materie de legislatie, seminari si nu numai, aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Aboneaza-te la newsletter
Contactati-ne Pentru mai multe informatii.
Legea care interzice fumatul va intra in vigoare incepand de maine, 16 martie.
2016-03-15

Legea care interzice fumatul va intra in vigoare incepand de maine, 16 martie.

Nerespectarea prevederilor de către persoanele fizice se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei, pentru persoanele juridice amenda ajungand la 5.000 lei la prima abatere

Legea care interzice fumatul va intra in vigoare incepand de maine 16 martie.

Art. I.
legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:


1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
” Art. 1.
Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.”


2. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:
” i1) ţigaretă electronică se înţelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conţin nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor;”.


3. La articolul 2, literele m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
” m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.”

Nu sunt considerate spații închise:
spațiile delimitate doar de un perete, cu sau fără acoperiș, plafon sau tavan (ex: grădinile de vară, terasele amenajate în fața unui punct de lucru fără a avea sisteme de închidere laterală, balcoanele deschise, stațiile cu un perete lateral ale mijloacelor de transport în comun,etc);
- spațiile delimitate doar de acoperiș, plafon sau tavan (ex: corturi/ chioșcuri fără închideri/ pereți laterali; peroane de tren acoperite; stațiile fără pereți laterali ale mijloacelor de transport în comun, etc)
- spațiile deschise din aer liber.
 

4. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele n1) şi n2), cu următorul cuprins:
” n1) mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;
n2) loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;”.


5. La articolul 3, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
” Art. 3.
(1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.
(11) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.”


6. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
” (12) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice.”


7. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
” (2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) să servească exclusiv fumatului;
b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise;
c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;
d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».”


8. La articolul 3, alineatele (21), (3), (4) şi (41) se abrogă.


9. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
” (5) Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos.”

 

Sursa: legestart.ro

 Toate stirile